נמק גזי

טטנוס

C. welchii שהוזכר קודם וכיום כבר נקרא בשם C. perfringens זהו חיידק מאותה המשפחה של טטנוס. גם הוא חיידק אנארובי, נמצא באדמה, במעיים של בני אדם ובעלי חיים, באבק ונפוץ בדיוק כמו C. tetani. אך מכיוון שלא קיים חיסון לחיידק הזה, אפשר לשער שמעולם לא שמעתם על עצם קיומו. וזה די מוזר כיוון שהחיידק הזה גורם למחלה נפוצה יותר ומסוכנת יותר מטטנוס – נמק גז. כשהחיידק מגיע לסביבה נטולת חמצן דרך פצע עמוק, הוא מתחיל להפיק רעלן שמוביל לנמק וזה נגמר במקרה הטוב בכריתה. בניגוד לטטנוס, שבמקרה של פציעה ניתן להשתמש באימונוגלובולינים, אין טיפול יעיל לרעלן הזה.
בארה"ב כ-1000 איש לוקים בנמק שנגרם ע"י C. perfingens מידי שנה. התמותה כתוצאה ממנו מהווה כ-20-25%.
כמה אנשים לוקים בטטנוס? 30 אנשים מידי שנה. מתוכם 3 נפטרים. ואם מי ששרד את הטטנוס מבריא לחלוטין, אזי מי שנדבק ב- C. perfingens במקרה הטוב נשאר נכה.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019