איי גלפאגוס

טטנוס

Naturally acquired antibodies to tetanus toxin in humans and animals from the Galápagos islands. 1983, Veronesi, J Infect Dis.

ריכוז נוגדני טטנוס ב-57 תושבי גלפאגוס שנבדקו היה מעל לרמת הגנה מינימלית. אף אחד מהם לא חוסן נגד טטנוס. שניים מהם חלו בטטנוס בעבר. עובדות אלה סותרות את התפיסה המקובלת כי המחלה לא מעניקה חסינות.
נבדקו גם תשעה בעלי חיים (סוסים, פרות, חמורים וכלב) ולכולם נמצאו נוגדנים לטטנוס.
המחברים סבורים כי החסינות נרכשת כתוצאה מבליעת נבגי טטנוס שמתרבים במעיים, ואילו לפצעים החיצוניים יש תפקיד של חיסון דחף.
כאן מדווח שמתוך 59 אנשים לא מחוסנים לרובם נמצאו נוגדנים מעל רמת הגנה מינימלית.
כאן מדווח של-80% מ-410 הודים לא מחוסנים נמצאו נוגדנים לטטנוס.
כאן מדווח על מציאת חסינות טבעית לטטנוס ל-20 מתוך 48 ילדים ומבוגרים במאלי.
כאן מדווח שרק ל-2 מתוך 166 לא מחוסנים שנבחנו לא היו נוגדנים לטטנוס.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019